Porada on-line
Logo
Firma

Pozycję naszej firmy na rynku wypracowaliśmy sobie wiedzą, rzetelnością i uczciwością wobec klientów. Stale współpracujemy ze 137 podmiotami gospodarczymi. Rozliczamy również osoby nieprowadzące działalności godpodarczej z dochodów osiągniętych w kraju i za granicą.

Zespół tworzą:

- mgr Zofia Bylica, doradca podatkowy (nr wpisu 4838),
- mgr Janusz Bylica, doradca podatkowy (nr wpisu 05784),
- mgr Tomasz Bylica, radca prawny (nr wpisu KR-2333),
- mgr Danuta Paluszkiewicz, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów(nr 50025/2011),
- Dorota Kubica, specjalistka do spraw ZUS,
- mgr Magdalena Bylica, księgowa,
- Anna Bylica, aplikant radcowski,
- Gabriela Ramęda, asystent ds księgowości,
- Olha Svitla, księgowa,
- Maria Bukowiec, księgowa

Zapraszamy do współpracy!